Exemplar de contract de sponsorizare

Nr……../………

CONTRACT DE SPONSORIZARE

incheiat astazi …………………

intre :

BENEFICIAR: Asociatia Nationala a Tatilor din Romania – A.N.T.R., cu sediul in Bucuresti, str. Barbat Voievod nr.73, sect. 2, cod de inregistrare fiscala 22257162, avand contul de virament nr. RO88BRDE426SV87347844450 deschis la B.R.D. filiala Teiul Doamnei ,

reprezentata prin Costin Jugurica, in calitate de presedinte .

si

SPONSOR: ……………………………………………………………………………………………………………………….. cu sediul in…………………………………… , nr ……………………………………………………cod de inregistrare fiscala……………………….., avand contul de virament nr. ………………………………………………….. deschis la……………………………………. , reprezentata prin …………………………………………………………………..

in calitate de ………………………………………..

Obiectul contractului :

Obiectul contractului il constituie sprijinirea activitatii beneficiarului prin acordarea, in mod gratuit, a unei sume de bani pentru intr-ajutorarea Proiectului “Ce face copilul meu ? “, proiect menit sa reduca consumul de droguri in randul copiilor , a abandonului scolar, a diminuarii delincventei juvenile si a mortalitatii.

Valoarea contractului :

Sponsorul pune la dispozitia beneficiarului suma de ……………………….. lei / luna, timp de ………. ani

Termenul :

Sponsorul plateste suma mentionata de la data ………………………..pana la data ……………………….

Obligatiile partilor :

Obligatiile sponsorului :

  1. sa plateasca in numerar sau in contul beneficiarului suma prevazuta in termenul stabilit in contract .

  2. sa urmareasca modul de utilizare a obiectului sponsorizarii de catre beneficiar in scopul pentru care s-a acordat .

Obligatiile beneficiarului :

  1. sa utilizeze sumele de bani in scopul pe care l-a solicitat.

  2. sa permita sponsorului aducerea la cunostinta publicului a activitatii sponsorizate si a produselor sale.

  3. sa anunte pe sponsor despre aparitia unor imprejurari de natura a-l impiedica sa foloseasca obiectul sponsorizarii in scopul stabilit in contract , pentru a interveni de comun acord alte conditii contractuale.

Prezentul contract s-a incheiat in 2 ( doua ) exemplare , cate unul pentru fiecare parte.

Sponsor ,                                                                                                                                                       Beneficiar ,