Motivatia noastra este dragostea pentru copii si sprijinirea acestora in viata.

Scopul asociatiei este de a face ceva pentru copiii proveniti din familiile divortate si nu numai!

Noi consideram ca fiinta asta gingasa, copilul, nu trebuie sa sufere in nici un fel din cauza greselilor celor mari.

Exemplar de contract de sponsorizare


Nr……../………

CONTRACT DE SPONSORIZARE

incheiat astazi ..................

intre :

BENEFICIAR: Asociatia Nationala a Tatilor din Romania - A.N.T.R., cu sediul in Bucuresti, str. Barbat Voievod nr.73, sect. 2, cod de inregistrare fiscala 22257162, avand contul de virament nr. RO88BRDE426SV87347844450 deschis la B.R.D. filiala Teiul Doamnei,

reprezentata prin Costin Jugurica, in calitate de presedinte .

si

SPONSOR:

..............................................................

cu sediul in

..............................................................

avand contul de virament nr.

..............................................................

deschis la

..............................................................

,

reprezentata prin

..............................................................

in calitate de

...............................................................

Obiectul contractului :

Obiectul contractului il constituie sprijinirea activitatii beneficiarului prin acordarea, in mod gratuit, a unei sume de bani pentru intr-ajutorarea Proiectului “Ce face copilul meu ? “, proiect menit sa reduca consumul de droguri in randul copiilor , a abandonului scolar, a diminuarii delincventei juvenile si a mortalitatii.

Valoarea contractului :

Sponsorul pune la dispozitia beneficiarului suma de .............. lei / luna, timp de .......... ani

Termenul :

Sponsorul plateste suma mentionata de la data ................. pana la data .................

Obligatiile partilor :

Obligatiile sponsorului :

  1. sa plateasca in numerar sau in contul beneficiarului suma prevazuta in termenul stabilit in contract .

  2. sa urmareasca modul de utilizare a obiectului sponsorizarii de catre beneficiar in scopul pentru care s-a acordat .

Obligatiile beneficiarului :

  1. sa utilizeze sumele de bani in scopul pe care l-a solicitat.

  2. sa permita sponsorului aducerea la cunostinta publicului a activitatii sponsorizate si a produselor sale.

  3. sa anunte pe sponsor despre aparitia unor imprejurari de natura a-l impiedica sa foloseasca obiectul sponsorizarii in scopul stabilit in contract , pentru a interveni de comun acord alte conditii contractuale.

Prezentul contract s-a incheiat in 2 ( doua ) exemplare , cate unul pentru fiecare parte.

Sponsor
Beneficiar

Bond, tati Bond


Intrati pe www.cefacecopilulmeu.org sau trimiteti un e-mail la: tati@asociatiatatilor.ro
Proiecte


Ce face copilul meu ?
Partener

Doneaza


2% VIITORULUI!

Exemplar de contract de sponsorizare

Exemplar de contract de donatie

Cont in RON
RO88BRDE426SV87347844450
Cont in EUR
RO91BRDE426SV81513014260


Date de contact


Adresa
str. Barbat Voievod nr. 73
sector 2, Bucuresti, Romania

Telefon
0722 757 171
E-mail
tati@asociatiatatilor.ro